• nl
+31 492 - 464 914

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

De bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs.
De auto wordt verhuurd zonder chauffeur en voor minimaal één dag. (van 09.00 tot 17.00 uur)

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in onze huurauto’s!

Het is niet toegestaan om de huureenden zelf de poetsen of te wassen,
als ze vuil zijn geworden tijdens het huren!

 

Ophalen en terug brengen

De verhuur prijs van een Eend en/of Méhari, staan weergegeven bij:
Huureenden ->Informatie

Verhuur 24 uur: De auto kan vanaf 9.00 uur worden opgehaald,
en worden/?page_id=137 terug gebracht de volgende dag om 9.00 uur.

Dagverhuur: De auto kan vanaf 09.00 uur worden opgehaald,
en dezelfde dag om uiterlijk 17.00 uur worden teruggebracht.

*Wanneer de auto te laat wordt teruggebracht,
zijn daar kosten aan verbonden: €10,- per uur.
Als bovendien de auto de volgende dag niet verhuurd kan worden,
betaalt de huurder de verhuurkosten per dag.

 

Brandstof

Het aantal vrije km = 100 km bij verhuur van 9.00 tot 17.00 uur.
Het aantal vrije km = 200 km bij 24 uur verhuur.

Meer gereden kilometers kosten €0,15 per km.

De brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder.
De auto rijdt op euro 98.

De auto wordt verhuurd met een volle tank en wordt met een volle tank teruggebracht!!
Wanneer de huurder geen volle tank aflevert,
worden de brandstofkosten in rekening gebracht + €10 behandelingskosten.

 

Borgsom

De borgsom voor verhuur bedraagt:
Borgsom Eend €400
Borgsom Méhari €500.

Dit bedrag wordt vooraf voldaan in contanten of met pinbetaling.
Deze wordt aan het einde teruggegeven of gestort:
verminderd met de verhuurkosten en eventuele bijkomende kosten.

Bij schade is de huurder de borgsom geheel of gedeeltelijk kwijt.
Dit naar beoordeling van de verhuurder Ad vd Horst 2CV’s.

 

Reserveren

Een auto kan telefonisch via email/contact formulier worden gereserveerd.
De reservering is definitief na telefonische afspraak of via email!

Indien de huurder de huur annuleert brengt dit kosten met zich mee.
De huurder is de helft van de huur schuldig aan de verhuurder.

 

Schade

Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn niet toegestaan.
Eventuele boetes worden op de chauffeur verhaald als mede schade e.d.
Bij het afhalen van de auto wordt er een kopie van het rijbewijs, van elke chauffeur gemaakt.
De auto’s van Ad vd Horst 2CV’s zijn WA/Casco verzekerd.

Het eigen risico bij schade bedraagt € 750.

 

Aansprakelijkheid

1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de auto mocht worden toegebracht.

2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

3. In geval van schade of verlies, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Er dient altijd een schadeformulier te worden ingevuld. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk worden gesteld. Het huren van de Eend/Méhari is voor eigen risico. Ad vd Horst 2CV’s kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade van gebruikte arrangementen of gebruik van een van de auto´s.

 

Door de verhuurder

Als de auto op of voor de reserveringsdag buiten gebruik raakt
(bijvoorbeeld door een ongeval of een technisch mankement)
zal de verhuurder de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
De verhuurder zal, indien mogelijk, een andere auto ter beschikking stellen.
De kleur of type kan dan afwijken van de gereserveerde auto!

Als de auto op of voor de reserveringsdag door slecht weer niet te gebruiken is,
(bijvoorbeeld bij sneeuw, ijzel en dergelijke.)
zal de verhuurder de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
De huurder kan dan een andere datum reserveren.

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze zal worden gebruikt.